Laooperatsioonid

May 27, 2016
  • Avatud laod vabamajanduslikus tollitsoonis
  • Suured platsid mitmesuguste veoste hoidmiseks
  • 1000 m² ohtlike veoste paigutamiseks
  • 2000 m² niisuguste veoste paigutamiseks, mis pole ohtlikud
  • Veoste komplekteerimine
  • Väikeste veoste konsolideerimine, vormistamine ja transportimine
  • Spetsiifiliste veoste komplekteerimine, nende liikumise kontrollimine, markeerimine
  • Veoste peale- ja mahalaadimine
  • Konteineritest autotranspordile, sadama lattu laadimise korraldamine
  • Transiitveoste pikaajaline säilitamine