Raudteeveod

May 27, 2016
  • Dumping-hinnad
  • Veoste teostamine Euroopas, Venemaal, Aasias, SRÜ maades
  • Raudteeveoste teenused Eesti raudteel
  • Suurte veosepartiide ja suuremõõtmeliste esemete – pikkusega kuni 30 m – vedu
  • Vagunites vedamise teenus 152 kuni 190 kuupmeetrit
  • Vedu spetsiaalselt seadmestatud külmutusvagunitega, konteineritega, komplekteeritud partiidena Eestist Venemaale, SRÜ riikidesse, Aasiasse
  • Veose liikumise kontrollimine